مدرسینجلسات کارگاه
جلسه 1

3 8 بهمن 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:00
جلسه 2

3 15 بهمن 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:00
جلسه 3

3 8 بهمن 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:00
جلسه 4

3 15 بهمن 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:00
جلسه 5

3 8 بهمن 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:00
جلسه 6

3 15 بهمن 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:00
جلسه 7

3 22 بهمن 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:00
جلسه 8

3 29 بهمن 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:00
جلسه 9

3 6 اسفند 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:00
جلسه 10

4 30 بهمن 1399

ساعت 08:30
ساعت 13:30
نمایش کامل جلسات
...
ثبت نام در این کارگاه

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

ثبت نام در کارگاه

تاریخ شروع کلاس روز های هفته ساعت برگزاری
3 بهمن چهارشنبه 08:30 تا 13:00

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

توضیحات کارگاه

آموزش مهارت‌های تفکر برای پرورش کودکانی که بتوانند خود را با جهان به سرعت در حال تغییر وفق دهند، حیاتی به نظر می رسد. برای شهروندان آتی داشتن محفوظات آنقدر اهمیت ندارد که توانایی یافتن معنا برای زندگی مهم است.

علوم طبیعی، زیست شناسی، علوم اجتماعی و ... که بهره‌ ای جز شناسایی محیط فیزیکی، بدن انسان و ساختار جامعه را ندارد؛ اذهان کودکان ما را انباشته ساخته‌اند. در این میان آنچه که از هر حیثیتی به دور مانده، پرورش توانایی های ذهن کودک است.

آموزش فرایند تفکر در کودکان از طریق داستان هایی که با تجارب آن ها هماهنگ است، به زندگی کودکان ما معنا می بخشد.

در کارگاه «تسهیلگری پرورش مهارتهای تفکر در کودکان با استفاده از کتابهای داستان» کتابدار می‌آموزد که در مواجهه با کودکان عضو کتابخانه‌های عمومی، چگونه اندیشه‌ورزی را به کودک بیاموزد.