جلسات کارگاه
جلسه 1

0 5 بهمن 1399

ساعت 14:00
ساعت 15:00
جلسه 2

0 12 بهمن 1399

ساعت 14:00
ساعت 15:00
جلسه 3

0 19 بهمن 1399

ساعت 14:00
ساعت 15:00
جلسه 4

0 26 بهمن 1399

ساعت 14:00
ساعت 15:00
جلسه 5

0 3 اسفند 1399

ساعت 14:00
ساعت 15:00
...
ثبت نام در این کارگاه

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

ثبت نام در کارگاه

تاریخ شروع کلاس روز های هفته ساعت برگزاری
5 بهمن یکشنبه 14:00 تا 15:00

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

توضیحات کارگاه

هدف از اموزش اقتصاد به کودکان اماده کردن اونا برای مقابله با مسائل واقعی و همیشگی در زندگیه

چیزهایی که از کودکی تا پیری همراهشونه. از جمله پول!خرید!کسب و کار و...

و اگه مسائل مهم و پایه ای رو بلد نباشن شاید در آینده دچار مشکلات و معضلات مالی و اقتصادی جدی ای بشوند که جبران پذیر نباشه یا پشمونیش همیشه پابرجا باشه