جلسات کارگاه
جلسه 1

6 9 اسفند 1399

ساعت 08:30
ساعت 09:30
جلسه 2

1 11 اسفند 1399

ساعت 08:30
ساعت 09:30
جلسه 3

4 14 اسفند 1399

ساعت 08:30
ساعت 09:30
جلسه 4

6 16 اسفند 1399

ساعت 08:30
ساعت 09:30
جلسه 5

1 18 اسفند 1399

ساعت 08:30
ساعت 09:30
جلسه 6

6 23 اسفند 1399

ساعت 08:30
ساعت 09:30
نمایش کامل جلسات
...
ثبت نام در این کارگاه

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

ثبت نام در کارگاه

تاریخ شروع کلاس روز های هفته ساعت برگزاری
9 اسفند دوشنبه,پنجشنبه,شنبه 08:30 تا 09:30

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

توضیحات کارگاه

یکی از بهترین روش های رشد سریع در اینستاگرام فعالیت هدفمند و درست و جذاب در پیجه.

به خاطر همین باید تونست محتوا و دانش درست و کاملی از فعالیت و تبلیغات در اینستاگرام رو یاد گرفت.

درست و جذاب پست گذاشت

کپشن های خاص نوشت

با ترفندها آشنا بود و ...

روش های تبلیغ در اینستاگرام رو دونست

و خیلی چیزای دیگه!

تمام افرادی که پیج اینستاگرام دارند یا میخوان داشته باشن، مخاطب این کارگاه اند