جلسات کارگاه
جلسه 1

4 9 بهمن 1399

ساعت 13:30
ساعت 14:30
جلسه 2

4 16 بهمن 1399

ساعت 13:30
ساعت 14:30
جلسه 3

4 23 بهمن 1399

ساعت 13:30
ساعت 14:30
جلسه 4

4 30 بهمن 1399

ساعت 13:30
ساعت 14:30
...
ثبت نام در این کارگاه

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

ثبت نام در کارگاه

تاریخ شروع کلاس روز های هفته ساعت برگزاری
9 بهمن پنجشنبه 13:30 تا 14:30

زمان ثبت نام به اتمام رسیده

توضیحات کارگاه

هدف از اموزش اقتصاد به کودکان اماده کردن اونا برای مقابله با مسائل واقعی و همیشگی در زندگیه

چیزهایی که از کودکی تا پیری همراهشونه. از جمله پول!خرید!کسب و کار و...

و اگه مسائل مهم و پایه ای رو بلد نباشن شاید در آینده دچار مشکلات و معضلات مالی و اقتصادی جدی ای بشوند که جبران پذیر نباشه یا پشمونیش همیشه پابرجا باشه