پروفایل مدرس

ابوطالب صفدری

مهارت ها:
-

شغل:
-

توضیحات:
ابوطالب صفدی (دانشگاه صنعتی شریف)


کارگاه های در حال برگزاری