پروفایل مدرس

وجیهه سامانی

مهارت ها:
-

شغل:
-

توضیحات:
-


کارگاه های در حال برگزاری

نویسندگی خلاق (گام اول: آشنایی با عناصر داستان)
نویسندگی خلاق (گام اول: آشنایی با عناصر داستان)

کسی که داستان می خواند،هزاران زندگی را قبل از مرگش زندگی می کند.و کسی که هرگز داستانی نمی خواند، فقط ...