پروفایل مدرس

مائده جلوخانیان

مهارت ها:
-

شغل:
-

توضیحات:
-


کارگاه های در حال برگزاری

تربیت اقتصادی کودک (9-12 سال)
تربیت اقتصادی کودک (9-12 سال)

هدف از اموزش اقتصاد به کودکان اماده کردن اونا برای مقابله با مسائل واقعی و همیشگی در زندگیهچیزهایی ک ...

تربیت اقتصادی کودک (6-9 سال)
تربیت اقتصادی کودک (6-9 سال)

هدف از اموزش اقتصاد به کودکان اماده کردن اونا برای مقابله با مسائل واقعی و همیشگی در زندگیهچیزهایی ک ...