پروفایل مدرس

Babak Rahimi

مهارت ها:
-

شغل:
-

توضیحات:
Babak Rahimi (UC San Diego)


کارگاه های در حال برگزاری

مغز کتابخوان در جهان دیجیتال
مغز کتابخوان در جهان دیجیتال

از زمانی که بشر روی دیواره غارها شروع به نوشتن کرد، تا زمان اختراع دستگاه چاپ، و تا به امروز که کنش ...

14 اسفند 1399