پروفایل مدرس

مهدی فاضلی

مهارت ها:
-

شغل:
-

توضیحات:
-


کارگاه های در حال برگزاری

جذابیت سازی نماز برای کودکان
جذابیت سازی نماز برای کودکان

ترغیب کودکان به نماز به دور از شعارزدگی و اجبار، با رویکردی جذاب در این کارگاه آموزش داده می شود

8 بهمن 1399