پروفایل مدرس

هادی ربیعی

مهارت ها:
-

شغل:
مجری صدا و سیما و شبکه قرآن

توضیحات:
-


کارگاه های در حال برگزاری

آشنایی با مفاهیم قرآنی
آشنایی با مفاهیم قرآنی

در این کارگاه کودکان با مفاهیم قرآنی در قالب قصه و گفتگو و قرائت قرآن، آشنا می شوند.

4 بهمن 1399