پروفایل مدرس

منصوره مصطفی زاده

مهارت ها:
کارشناس کتاب کود

شغل:
کارشناس کتاب کودک

توضیحات:
-


کارگاه های در حال برگزاری

نحوه انتخاب کتاب خوب برای کودکان
نحوه انتخاب کتاب خوب برای کودکان

کتاب، به‌عنوان یکی از انگیزه‌های بیرونی می‌تواند بر رشد ذهنی و انقلاب درونی کودکان تأثیر به‌سزایی دا ...